PRAVIDLA HRY

facebook

 

Kontakty:

Zábavní Centrum Černý Most (Garáže 3NP)
Chlumecká 8,
198 19 Praha 9

tel : 281 916 188
fax : 281 916 189
info@kartareal.cz


Otevírací doba:

Po - Čt  14:00-22:00 
14:00-23:00
So  12:00-23:00
Ne 12:00-22:00

Vážení zákazníci,

  Provoz motokár na Černém Mostě je ukončen.

 

  Od srpna 2012 fungujeme téměř v centru Prahy na Žižkově na Praze 3, Olšanské ulici 6 (podzemní garáže vedle budovy O2). Navíc se svezete na nejvýkonnějších motokárách v Praze s motory Subaru 270ccm bez omezovačů... Pro řidiče je rozlehlý parking zdarma.

 
Váš KartAreal

1. 

Organizátor soutěže:

KartAreal – Motokáry Černý Most
Chlumecká 8
198 19 Praha 9 

 2. Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá nepřetržitě a každý měsíc vyhrává 5 nejrychlejších jezdců - soutěž je z důvodů přerušení činnosti dočasně pozastavena.

 3. Účast v soutěži:

Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba. Podmínkou účasti v soutěži je po hře vyplnění registračního formuláře platnými údaji.

Počet pokusů není omezen, hráč se může zaregistrovat vícekrát a na konci soutěže se bude počítat jeho nejlepší dosažený výsledek.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky a uvedou do registračního formuláře pouze pravdivé informace. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

 4.

Výherce, výhry v soutěži, předání výher, vyhodnocení soutěže:

  • Výhercem se stane 5 hráčů, kteří ve hře během měsíce dosáhnou nejnižšího času. Každému z hráčů se počítá pouze jeho nejlepší výsledek. Každý hráč a jeho IP adresa, případně i prohlížeč má na výhru nárok pouze jednou za období tří měsíců.
  • Výhrou je 1 vstupenka pro každého hráče na  jednu 10minutovou jízdu na motokárách v KartArealu – Černý Most.
  • Výhra v soutěži bude každému výherci oznámena e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.
  • Výhra bude pro výherce připravena k vyzvednutí od dne odeslání oznamujícího emailu po termín uvedený v emailu v KartArealu Černý Most
  • Soutěž bude vyhodnocena pravidelně začátkem následujícího měsíce.
  • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za veškerá rizika a závazky související s výhrami a jejich užíváním.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků.
 6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 7. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat právní cestou. Alternativní plnění v penězích se nepřipouští.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.
 10. Soutěžící vyplněním registračního formuláře souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže – KartAreal Motokáry Černý Most (dále jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 11. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké (viz ustanovení § 116 občanského zákoníku v platném znění). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nevydá.